2019/05/15

“MEJOR PROYECTO EMPRENDEDOR” JARDUNALDIRAKO AUKERATUA IZAN DA LH 1ek eta LH 5ek AURRERA ERAMANDAKO PROIEKTUETAKO BAT!

Artxandape Ikastolan, hainbat urte daramagu hezkuntza hobetzeko lanean. Azken urte honetan ahalegin berezia egin dugularik proiektuetan oinarritutako ikaskuntzan. Metodologia honek ikasleen konpetentzia diziplinarrak lantzeaz gain, zehar konpetentziak garatzeko (komunikazioa, elkarlana, ekimena, ikasten eta pentsatzen ikastea) egoera ezin hobeak eragiten ditu. Gainera, ikasleek proiektuen helburuei erantzutean ikasten eta lantzen dutenaren praktikotasunaz jabetzen dira, ikasketa esanguratsua eta iraunkorra bermatuz.

Horretarako, irakasle talde batek “Cómo educar el talento emprendedor” formazioan parte hartu du. Ikastaro honen amaierako jardunaldian, Artxandapeko etapa bakoitzeko, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, proiektu bana aurkeztu dugu.

Ikastetxe ezberdinetatik aurkeztu diren proiektu guztien artean, Artxandapetik proposatutako bat izan da saritua, LH1 eta LH5 mailetako proiektu bertikala hain zuzen ere; hurrengo ikasturtean Bartzelonan izango diren “Mejor proyecto emprendedor de España” jardunaldietan parte hartzeko hautatua izan delarik.

Proiektu hau “Aldaketaren eragileak gara!” eta “Munduko biologotik, auzoko Bilbologora!” deitzen da. Honen helburuak, munduko animalia desberdinak ezagutzea eta haien egoera ikuspuntu kritiko batekin aztertzea, ekosistemen garrantziaz jabetzea, eta hauek mantentzeko egin beharreko ekintzez konturatzea; espezieak ekosistema batetik bestera aldatzea ekar ditzakeen ondorioak aztertzea; eta auzoaren animalien zein auzokideen arteko elkarbizitza hobetzea dira.

Lerro hauen bidez, ikasturtean zehar irakasleek egindako lana eskertu eta zoriondu nahi dugu eta kasu honetan, zorion zein esker bereziak eman nahi dizkiegu formazio honetan parte hartu duen irakasle taldeari!

¡UN PROYECTO LLEVADO A CABO POR LH 1 Y LH 5 HA SIDO ELEGIDO PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA “MEJOR PROYECTO EMPRENDEDOR”!

En Artxandape Ikastola llevamos años trabajando para mejorar la educación que se imparte. En concreto, estos últimos años se ha hecho especial hincapié sobre el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología, aparte de trabajar la competencia disciplinar de cada área, también provoca situaciones inmejorables para desarrollar las competencias transversales (comunicación, cooperación, emprendizaje, aprender a aprender y a pensar). Además, mientras los alumnos responden a los objetivos de los proyectos son capaces de poner en práctica los contenidos que trabajan, garantizando un aprendizaje significativo.

Para ello, un grupo de profesores ha participado en la formación “Cómo educar el talento emprendedor”. En la jornada final de esta formación, cada etapa de Artxandape, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria hemos presentado un proyecto.

Entre los proyectos que se han presentado desde diferentes centros educativos, el premiado ha sido uno de los propuestos por Artxandape Ikastola. En concreto, ha sido el proyecto vertical llevado a cabo por LH1 y LH5. Ha sido elegido para participar en las jornadas “Mejor proyecto emprendedor de España” que tendrán lugar en Barcelona el próximo curso escolar.

Este proyecto se llama “¡Somos los agentes del cambio!” y “¡De biólogos del mundo a Bilbólogos del barrio!”. Los objetivos del proyecto son conocer las diferentes especies que hay en el mundo y analizar su situación desde un punto de vista crítico; tomar conciencia de la importancia de los ecosistemas y ser conscientes de las acciones que se pueden llevar a cabo para mantenerlos; analizar las consecuencias que puede tener cambiar una especie de un ecosistema a otro; y mejorar la convivencia entre los animales del barrio y los vecinos del mismo.


Mediante esta líneas, nos gustaría agradecer y felicitar la labor que llevan a cabo los profesores y en este caso, queremos felicitar y agradecer especialmente al grupo de profesores que han participado en esta formación.iruzkinik ez: