2015/07/22

2015-07-22 UZTAILEKO GORABEHERAK

Udan ere atseden hartu gabe darraigu. Alde batetik hausnarketa garaia izan ohi da: ikasturteak emandakoa aztertu zein hurrengo kurtsoa planifikatu (ordutegiak zehaztu, irakasleen formazioa aurreikusi eta bestelako antolaketa lanak aurrera eraman). 

Bestetik, ohiko mantentze lanez gain, zaharberritze lanek ere beraien tartetxoa izan ohi dute. Oraingoan, besteak beste, ikasgeletako arbel digital interaktiboen hedapen planarekin jarraitu, HH 3 eta 4 urteko ikasgelak berritu eta bai argiztapen- bai WIFI-sistemak hobetzen dihardugu. 
Irailerako dena prest izango dugu, gure txiki zein gazteek euren egunerokoan disfruta dezaten! Bitartean uda atsegina izan ezazue... 

Incluso en verano seguimos sin parar. Por una parte es periodo de reflexión: analizar el curso que ha finalizado y planificar el próximo (definir horarios, concretar formación del profesorado y llevar a cabo diferentes tareas organizativas). 
 
Por otra parte, además de los habituales trabajos de mantenimiento, las obras de renovación también adquieren su protagonismo. Esta vez, entre otras, es turno para continuar con el plan de instalación de pizarras digitales interactivas en las aulas, la renovación de las aulas de EI de 3 y 4 años, así como para las mejoras tanto en el sistema WIFI como en el de iluminación. 

¡Estará todo listo para septiembre, para que nuestros/as pequeños/as y nuestros/as jóvenes puedan disfrutarlo! Mientras tanto pasad un buen verano…

iruzkinik ez: